Log Funksjon (BASIC)

Returnerer den naturlige logaritmen til et tall.

Syntaks:


Log (Tall)

Returverdi:

Double

Parametre:

Tall: Ethvert numerisk uttrykk som du vil beregne den naturlige logaritmen for.

Den naturlige logaritmen er logaritmen til grunntallet e. Base e er en konstant med en omtrentlig verdi på 2,718282...

Du kan beregne logaritmer til en hvilken som helst grunntall (n) for et hvilket som helst tall (x) ved å dele den naturlige logaritmen til x med den naturlige logaritmen til n, som følger:

Logn(x) = Log(x) / Log(n)

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleLogExp
Dim a As Double
Dim Const b1=12.345e12
Dim Const b2=1.345e34
    a=Exp( Log(b1)+Log(b2) )
    MsgBox "" & a & chr(13) & (b1*b2) ,0,"Multiplikasjon med logaritmefunksjon"
End Sub

Supporter oss!