Exp-funksjon

Returnerer basisen til den naturlige logaritmen (e = 2,718282) hevet til en potens.

Syntaks


Exp (Tall)

Returverdi

Double

Parameter

Tall: Ethvert numerisk uttrykk som spesifiserer potensen du vil heve "e" til (grunnlaget for naturlige logaritmer). Potensen må være for både enkeltpresisjonstall mindre enn eller lik 88.02969 og dobbeltpresisjonstall mindre enn eller lik 709.782712893, siden LibreOffice Basic returnerer en overløpsfeil for tall som overskrider disse verdiene.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleLogExp
Dim dValue As Double
    Const b1=12.345e12
Const b2=1.345e34
    dValue=Exp( Log(b1)+Log(b2) )
    MsgBox "" & dValue & chr(13) & (b1*b2) ,0,"Multiplikasjon med logaritme"
End Sub

Supporter oss!