Eksponentielle og logaritmiske funksjoner

LibreOffice Basic støtter følgende eksponentielle og logaritmiske funksjoner.

Exp-funksjon

Returnerer basisen til den naturlige logaritmen (e = 2,718282) hevet til en potens.

Log Funksjon (BASIC)

Returnerer den naturlige logaritmen til et tall.

Supporter oss!