Exponential and Logarithmic Functions

LibreOffice Basic støtter følgende eksponentielle og logaritmiske funksjoner.

Exp Function

Returnerer basisen til den naturlige logaritmen (e = 2,718282) hevet til en potens.

Log Function (BASIC)

Returnerer den naturlige logaritmen til et tall.

Supporter oss!