Tangens-funksjon

Bestemmer tangenten til en vinkel. Vinkelen er spesifisert i radianer.

Ved å bruke vinkelen Alpha, beregner Tangens-funksjonen forholdet mellom lengden på siden motsatt vinkelen og lengden på siden ved siden av vinkelen i en rettvinklet trekant.

Tangens(Alfa) = side motsatt vinkelen/siden ved siden av vinkelen

Syntaks:


Tangens (antall som dobbel) som dobbel

Returverdi:

Double

Parametre:

Tall: Ethvert numerisk uttrykk som du vil beregne tangenten for (i radianer).

For å konvertere grader til radianer, multipliser med Pi/180. For å konvertere radianer til grader, multipliser med 180/Pi.

grader=(radianer*180)/Pi

radianer=(grader*Pi)/180

Pi er omtrent 3,141593.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


' I dette eksemplet er følgende oppføring mulig for en rettvinklet trekant:
' Siden motsatt vinkelen og vinkelen (i grader) for å beregne lengden på siden ved siden av vinkelen:
Sub ExampleTangens
' Pi = 3.1415926 er en forhåndsdefinert variabel
Dim d1 As Double
Dim dAlpha As Double
    d1 = InputBox("Skriv inn lengden på siden motsatt vinkelen: ","motsatt")
    dAlpha = InputBox("Skriv inn alfavinkelen (i grader): ","Alpha")
    Skriv ut "lengden på siden ved siden av vinkelen er"; (d1 / tangens (dAlpha * Pi / 180))
End Sub

Supporter oss!