Sinusfunksjon

Returnerer sinusen til en vinkel. Vinkelen er spesifisert i radianer. Resultatet ligger mellom -1 og 1.

Ved å bruke vinkelen Alpha returnerer Sin-funksjonen forholdet mellom lengden på motsatt side av en vinkel og lengden på hypotenusen i en rettvinklet trekant.

Sinus(Alfa) = side motsatt vinkelen/hypotenusen

Syntaks:


Sinus (antall som dobbelt) som dobbel

Returverdi:

Double

Parametre:

Tall: Numerisk uttrykk som definerer vinkelen i radianer som du vil beregne sinus for.

For å konvertere grader til radianer, multipliser grader med Pi/180, og for å konvertere radianer til grader, multipliser radianer med 180/Pi.

grader=(radianer*180)/Pi

radianer=(grader*Pi)/180

Pi er omtrent 3,141593.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


' I dette eksemplet er følgende oppføring mulig for en rettvinklet trekant:
' Siden motsatt vinkelen og vinkelen (i grader) for å beregne lengden på hypotenusen:
Sub ExampleSine
' Pi = 3.1415926 er en forhåndsdefinert variabel
Dim d1 As Double
Dim dAlpha As Double
    d1 = InputBox("Skriv inn lengden på motsatt side: ","Motsatt side")
    dAlpha = InputBox("Skriv inn vinkelen Alpha (i grader): ","Alpha")
    Skriv ut "Lengden på hypotenusen er"; (d1 / sin (dAlpha * Pi / 180))
End Sub

Supporter oss!