Trigonometriske funksjoner

Følgende er de trigonometriske funksjonene som støttes i LibreOffice Basic.

Atn Funksjon

Trigonometrisk funksjon som returnerer arctangensen til et numerisk uttrykk. Returverdien er i området -Pi/2 til +Pi/2.

Cos-funksjon

Beregner cosinus til en vinkel. Vinkelen er spesifisert i radianer. Resultatet ligger mellom -1 og 1.

Sinusfunksjon

Returnerer sinusen til en vinkel. Vinkelen er spesifisert i radianer. Resultatet ligger mellom -1 og 1.

Tangens-funksjon

Bestemmer tangenten til en vinkel. Vinkelen er spesifisert i radianer.

Supporter oss!