Numeriske funksjoner

Følgende numeriske funksjoner utfører beregninger. Matematiske og boolske operatorer er beskrevet i et eget avsnitt. Funksjoner skiller seg fra operatorer ved at funksjoner sender argumenter og returnerer et resultat, i stedet for operatorer som returnerer et resultat ved ü kombinere to numeriske uttrykk.

Trigonometriske funksjoner

Følgende er de trigonometriske funksjonene som støttes i LibreOffice Basic.

Eksponentielle og logaritmiske funksjoner

LibreOffice Basic støtter følgende eksponentielle og logaritmiske funksjoner.

Genererer slumptall

Følgende uttrykk og funksjoner genererer tilfeldige tall.

Kvadratrotberegning

Bruk denne funksjonen til ü beregne kvadratrøtter.

heltall og brøk

Funksjoner for ü avrunde verdier til heltall, og for ü ta brøkdelen av en verdi.

Absolutte verdier

Denne funksjonen returnerer absolutte verdier.

Uttrykkstegn

Denne funksjonen returnerer det algebraiske tegnet til et numerisk uttrykk.

Konvertering av tall

Følgende funksjoner konverterer tall fra ett tallformat til et annet.

Supporter oss!