"\" Operator

Utfører heltallsdivisjonen på to tall og returnerer resultatet.

Syntaks:


   resultat = uttrykk1 \ uttrykk2

Parametre:

resultat: En numerisk verdi som inneholder resultatet av heltallsdivisjonen.

uttrykk1, uttrykk2: Dividende- og deleroperander for heltallsdivisjonen.

Før deling avrundes begge operandene til hele tall. Brøkdelen av resultatet droppes.

Eksempel:


Sub IntegerDivision
    Skriv ut 5 \ 4 , 5 / 4 ' 1 , 1,25
    Skriv ut 7 \ 4 , 7 / 4 ' 1 , 1,75
End Sub

Supporter oss!