Mod Operator

Operatoren MOD tar inn to numeriske uttrykk og returnerer resten av divisjonen.

For eksempel er resultatet av 21 MOD 6 3 fordi etter å ha delt 21 med 6, er resten av divisjonen 3.

Hvis MOD-operasjonen involverer ikke-heltallsverdier, avrundes begge operandene til nærmeste heltallsverdier. Derfor vil verdien som returneres av en MOD-operasjon alltid være et heltall.

For eksempel blir uttrykket 16.4 MOD 5.9 evaluert som følger:

 1. Verdien 16,4 er avrundet til 16.

 2. Verdien 5,9 er avrundet til 6.

 3. Operasjonen 16 MOD 6 returnerer 4, som er resten etter å ha delt 16 med 6.

note

Vær oppmerksom på at BASICs MOD-operator og Calcs MOD-funksjon oppfører seg annerledes. I Calc kan begge operandene være desimalverdier, og de er ikke avrundet før divisjon, og dermed kan den resulterende resten være en desimalverdi.


Syntaks:


Resultat = Uttrykk1 MOD Uttrykk2

Returverdi:

Heltall

Parametre:

Resultat: Enhver numerisk variabel som inneholder resultatet av MOD-operasjonen.

Uttrykk1, Uttrykk2: Eventuelle numeriske uttrykk som du vil beregne resten for etter deling av Uttrykk1 med Uttrykk2.

Eksempel:


Sub ExampleMod
  Dim a As Double, b as Double
  a = 10 : b = 4
  Skriv ut a Mod b 'Returner 2
  a = 18 : b = 3.2
  Skriv ut en Mod b 'Generer 0
  a = 16.4 : b = 5.9
  Skriv ut en Mod b 'Generer 4
End Sub

Supporter oss!