"/" Operator

Deler to verdier.

Syntaks


Resultat = Uttrykk1 / Uttrykk2

Parameter

Resultat: Enhver numerisk verdi som inneholder resultatet av divisjonen.

Uttrykk1, Uttrykk2: Alle numeriske uttrykk du vil dele.

Eksempel:


Sub ExampleDivision1
    Print 5 / 5
End Sub
 
Sub ExampleDivision2
Dim iValue1 As Integer
Dim iValue2 As Integer
    iValue1 = 5
    iValue2 = 10
    Print iValue1 / iValue2
End Sub

Supporter oss!