"+" Operator

Legger til eller kombinerer to uttrykk.

Syntaks


Resultat = Uttrykk1 + Uttrykk2

Parameter

Resultat: Ethvert numerisk uttrykk som inneholder resultatet av addisjonen.

Uttrykk1, Uttrykk2: Alle numeriske uttrykk du vil kombinere eller legge til.

Eksempel:


Sub ExampleAddition1
    Print 5 + 5
End Sub
 
Sub ExampleAddition2
Dim iValue1 As Integer
Dim iValue2 As Integer
    iValue1 = 5
    iValue2 = 10
    Print iValue1 + iValue2
End Sub

Supporter oss!