"*" Operator

Multipliserer to verdier.

Syntaks


Resultat = Uttrykk1 * Uttrykk2

Parameter

Resultat: Ethvert numerisk uttrykk som registrerer resultatet av en multiplikasjon.

Uttrykk1, Uttrykk2: Alle numeriske uttrykk du vil multiplisere.

Eksempel:


Sub ExampleMultiplication1
    Print 5 * 5
End Sub
 
Sub ExampleMultiplication2
Dim iValue1 As Integer
Dim iValue2 As Integer
    iValue1 = 5
    iValue2 = 10
    Print iValue1 * iValue2
End Sub

Supporter oss!