"-" Operator

Trekker fra to verdier.

Syntaks


Resultat = Uttrykk1 - Uttrykk2

Parameter

Resultat: Ethvert numerisk uttrykk som inneholder resultatet av subtraksjonen.

Uttrykk1, Uttrykk2: Alle numeriske uttrykk du vil trekke fra.

Eksempel:


Sub ExampleSubtraction1
    Print 5 - 5
End Sub
 
Sub ExampleSubtraction2
Dim iValue1 As Integer
Dim iValue2 As Integer
    iValue1 = 5
    iValue2 = 10
    Print iValue1 - iValue2
End Sub

Supporter oss!