Matematiske operatorer

Følgende matematiske operatorer støttes i LibreOffice Basic.

Dette kapittelet gir en kort oversikt over alle de aritmetiske operatorene du kan trenge for beregninger i et program.

"-" Operator

Trekker fra to verdier.

"*" Operator

Multipliserer to verdier.

"+" Operator

Legger til eller kombinerer to uttrykk.

"/" Operator

Deler to verdier.

"\" Operator

Utfører heltallsdivisjonen på to tall og returnerer resultatet.

"^" Operator

Hever et tall til en potens.

Mod Operator

Operatoren MOD tar inn to numeriske uttrykk og returnerer resten av divisjonen.

Supporter oss!