XOR-operator

Utfører en logisk Eksklusiv-Eller-kombinasjon av to uttrykk.

Syntaks


Resultat = Uttrykk1 XOR Uttrykk2

Parameter

Resultat: Enhver numerisk variabel som inneholder resultatet av kombinasjonen.

Uttrykk1, Uttrykk2: Alle numeriske uttrykk du vil kombinere.

En logisk Eksklusiv-Eller-konjunksjon av to boolske uttrykk returnerer verdien True bare hvis begge uttrykkene er forskjellige fra hverandre.

En bitvis Exclusive-Or-konjunksjon returnerer en bit hvis den tilsvarende biten er satt i bare ett av de to uttrykkene.

Eksempel:


Sub ExampleXOR
Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant
Dim vOut As Variant
  vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null
  vOut = vA > vB XOR vB > vC ' returnerer 0
  vOut = vB > vA XOR vB > vC ' returnerer -1
  vOut = vA > vB XOR vB > vD ' returnerer -1
  vOut = (vB > vD XOR vB > vA) ' returnerer 0
  vOut = vB XOR vA ' returnerer 2
End Sub

Supporter oss!