Ikke operatør

Negerer et uttrykk ved å invertere bitverdiene.

Syntaks


Resultat = Ikke uttrykk

Parameter

Resultat: Enhver numerisk variabel som inneholder resultatet av negasjonen.

Uttrykk: Ethvert uttrykk du vil oppheve.

Når et boolsk uttrykk negeres, endres verdien Sann til Usann, og verdien Usann endres til Sann.

I en bitvis negasjon inverteres hver enkelt bit.

Eksempel:


Sub ExampleNot
Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant
Dim vOut As Variant
    vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null
    vOut = Ikke vA ' Returnerer -11
    vOut = Not(vC > vD) ' Returnerer -1
    vOut = Not(vB > vA) ' Returnerer -1
    vOut = Not(vA > vB) ' Returnerer 0
End Sub

Supporter oss!