AND Operator

Kombinerer logisk to uttrykk.

Syntaks


Resultat = Uttrykk1 og Uttrykk2

Parameter

Resultat: Enhver numerisk variabel som registrerer resultatet av kombinasjonen.

Resultat: Enhver numerisk variabel som registrerer resultatet av kombinasjonen.

Boolske uttrykk kombinert med OG returnerer bare verdien Sann hvis begge uttrykkene evalueres til Sanne:

Sann OG Sann returnerer Sann; for alle andre kombinasjoner er resultatet Usann.

AND-operatoren utfører også en bitvis sammenligning av identisk posisjonerte biter i to numeriske uttrykk.

Eksempel:


Sub ExampleAnd
Dim A As Variant, B As Variant, C As Variant, D As Variant
Dim vVarOut As Variant
  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null
  vVarOut = A > B Og B > C ' returnerer -1
  vVarOut = B > A Og B > C ' returnerer 0
  vVarOut = B > A Og B > C ' returnerer 0
  vVarOut = (B > D og B > A) ' returnerer 0
  vVarOut = B And A ' returnerer 8 på grunn av den bitvise And-kombinasjonen av begge argumentene
End Sub

Supporter oss!