Logiske operatører

Følgende logiske operatorer støttes av LibreOffice Basic.

Logiske operatorer kombinerer (bitvis) innholdet i to uttrykk eller variabler, for eksempel for å teste om spesifikke biter er satt eller ikke.

AND Operator

Kombinerer logisk to uttrykk.

Eqv Operator

Beregner den logiske ekvivalensen til to uttrykk.

Imp Operator

Utfører en logisk implikasjon på to uttrykk.

Ikke operatør

Negerer et uttrykk ved å invertere bitverdiene.

eller operatør

Numeriske funksjoner

XOR-operator

Utfører en logisk Eksklusiv-Eller-kombinasjon av to uttrykk.

Supporter oss!