Feilhåndterings- funksjoner

Bruk følgende utsagn og funksjoner for å definere måten LibreOffice Basic reagerer på kjøretidsfeil.

LibreOffice Basic tilbyr flere metoder for å forhindre avslutning av et program når det oppstår en kjøretidsfeil.

CVErr Funksjon

Konverterer et strenguttrykk eller numerisk uttrykk til et variantuttrykk av undertypen "Feil".

Erl Funksjon

Returnerer linjenummeret der det oppstod en feil under programkjøring.

Feil Funksjon

Returnerer en feilkode som identifiserer feilen som oppstod under programkjøring.

Feil Objekt [VBA]

Bruk VBA Feil-objektet for å registrere eller håndtere kjøretidsfeil.

IsError-funksjon

Tester om en variabel inneholder en feilverdi.

Funksjonsfeil

Returnerer feilmeldingen som tilsvarer en verdi eller fremhever en gitt feilkontekst.

Ved feil Gå til ... Fortsett å kjøre uttrykket

Aktiverer en feilhåndteringsrutine etter at en feil oppstår, eller gjenopptar programkjøring.

Gjenoppta uttrykk

Tilbakestiller feilinformasjon og indikerer hva som skal utføres neste gang.

ScriptForge.Unntak-tjeneste

Tjenesten Unntak er en samling metoder for å hjelpe til med kodefeilsøking i Basic- og Python-skript og i feilhåndtering i Basic-skript.

I Grunnleggende skript, når en kjøretidsfeil oppstår, hjelper metodene og egenskapene til Exception-tjenesten å identifisere feilkonteksten og tillate å håndtere den.

Supporter oss!