Timerfunksjon

Returnerer en verdi som spesifiserer antall sekunder som har gått siden midnatt.

Merknadsikon

Du må først deklarere en variabel for å kalle opp Timer-funksjonen og tilordne den datatypen "Long", ellers returneres en Dato-verdi.


Syntaks:


 Timer

Returverdi:

Dato

Eksempel:


 Sub ExampleTimer
   Dim lSec As Long,lMin As Long,lHour As Long
   lSec = Timer
   MsgBox lSec, 0, "Sekunder siden midnatt"
   lMin = lSec / 60
   lSec = lSec Mod 60
   lHour = lMin / 60
   lMin = lMin Mod 60
  MsgBox Right("00" & lTime, 2) & ":"& Right("00" & lMin, 2) & ":" & Right("00" & lSec , 2), 0, "Klokken er"
End Sub
note

Timer-funksjonen måler tiden i sekunder. For å måle tid i millisekunder, bruk Timertjenesten som er tilgjengelig i ScriptForge-biblioteket.


Supporter oss!