Tidsfunksjon

Denne funksjonen returnerer gjeldende systemtid som en streng i formatet "TT:MM:SS".

Syntaks:


Time[$][()]

Eksempel:


Sub ExampleTime
    MsgBox Time,0,"Klokken er"
End Sub

Supporter oss!