Datofunksjon

Returnerer gjeldende systemdato som en streng eller datovariant.

Syntaks:


Date[$][()]

Eksempel:


Sub ExampleDate
    MsgBox "Datoen er " & dato
End Sub

Supporter oss!