Systemdato og -klokkeslett

Følgende funksjoner og setninger setter eller returnerer systemdato og -klokkeslett.

Datofunksjon

Returnerer gjeldende systemdato som en streng eller datovariant.

Nå-funksjon

Returnerer gjeldende systemdato og -klokkeslett som en Dato-verdi.

Tidsfunksjon

Denne funksjonen returnerer gjeldende systemtid som en streng i formatet "TT:MM:SS".

Timerfunksjon

Returnerer en verdi som spesifiserer antall sekunder som har gått siden midnatt.

Supporter oss!