Tidsverdifunksjon

Beregner en seriell tidsverdi fra de angitte timene, minuttene og sekundene - parametere som sendes som strenger - som representerer tiden i en enkelt numerisk verdi. Denne verdien kan brukes til å beregne differansen mellom tider.

Syntaks


Tidsverdi (tekst som streng)

Returverdi

Dato

Parameter

Tekst: Ethvert strenguttrykk som inneholder tiden du vil beregne i formatet "TT:MM:SS".

Bruk TimeValue-funksjonen til å konvertere enhver tid til en enkelt verdi, slik at du kan beregne tidsforskjeller.

Denne TimeValue-funksjonen returnerer typen Variant med VarType 7 (Dato), og lagrer denne verdien internt som et tall med dobbel presisjon mellom 0 og 0,9999999999.

I motsetning til DateSerial eller DateValue-funksjonen, hvor seriedatoverdier resulterer i dager i forhold til en fast dato, kan du beregne med verdiene som returneres av TimeValue-funksjonen, men du kan ikke evaluere dem.

I TimeSerial-funksjonen kan du sende individuelle parametere (time, minutter, sekund) som separate numeriske uttrykk. For TimeValue-funksjonen kan du imidlertid sende en streng som en parameter som inneholder tiden.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

13 Ukjent datatype

Eksempel:


Sub ExampleTimerValue
Dim daDT As Date
Dim a1, b1, c1, a2, b2, c2 As String
  a1 = "starttid"
  b1 = "sluttid"
  c1 = "total tid"
  a2 = "8:34"
  b2 = "18:12"
  daDT = TimeValue(b2) - TimeValue(a2)
  c2 = a1 & ": " & a2 & chr(13)
  c2 = c2 & b1 & ": " & b2 & chr(13)
  c2 = c2 & c1 & ": " & trim(Str(Hour(daDT))) & ":" & trim(Str(Minute(daDT))) & ":" & trim(Str(Second(daDT)))
  MsgBox c2
End Sub

Supporter oss!