TimeSerial Funksjon

Beregner en seriell tidsverdi for de angitte time-, minutt- og sekundparameterne som sendes som numerisk verdi. Du kan deretter bruke denne verdien til å beregne differansen mellom tider.

Syntaks


TimeSerial (time, minutt, sekund)

Returverdi

Dato

Parameter

time: Ethvert heltallsuttrykk som angir timen på tiden som brukes til å bestemme serietidsverdien. Gyldige verdier: 0-23.

minutt: Ethvert heltallsuttrykk som indikerer minuttet av tiden som brukes til å bestemme serietidsverdien. Generelt, bruk verdier mellom 0 og 59. Du kan imidlertid også bruke verdier som ligger utenfor dette området, hvor antall minutter påvirker timeverdien.

second: Ethvert heltallsuttrykk som indikerer sekundet av tiden som brukes til å bestemme serietidsverdien. Generelt kan du bruke verdier mellom 0 og 59. Du kan imidlertid også bruke verdier som ligger utenfor dette området, hvor antall sekunder påvirker minuttverdien.

Eksempler:

12, -5, 45 tilsvarer 11, 55, 45

12, 61, 45 tilsvarer 13, 2, 45

12, 20, -2 tilsvarer 12, 19, 58

12, 20, 63 tilsvarer 12, 21, 4

Du kan bruke TimeSerial-funksjonen til å konvertere enhver tid til én enkelt verdi som du kan bruke til å beregne tidsforskjeller.

TimeSerial-funksjonen returnerer typen Variant med VarType 7 (Dato). Denne verdien lagres internt som et tall med dobbel presisjon mellom 0 og 0,9999999999. I motsetning til DateSerial- eller DateValue-funksjonen, hvor seriedatoverdiene beregnes som dager i forhold til en fast dato, kan du beregne med verdier returnert av TimeSerial-funksjonen, men du kan ikke evaluere dem.

I TimeValue-funksjonen kan du sende en streng som en parameter som inneholder tiden. For TimeSerial-funksjonen kan du imidlertid sende de individuelle parametrene (time, minutt, sekund) som separate numeriske uttrykk.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleTimeSerial
Dim dDate As Double, sDate As String
    dDate = TimeSerial(8,30,15)
    sDate = TimeSerial(8,30,15)
    MsgBox dDate,64,"Tid som et tall"
    MsgBox sDate,64,"Formatert tid"
End Sub

Supporter oss!