Nå-funksjon

Returnerer gjeldende systemdato og -klokkeslett som en Dato-verdi.

Syntaks:


Now

Returverdi:

Dato

Eksempel:


  Sub ExampleNow
      MsgBox "Det er nå" &Now
  End Sub
note

Funksjonen måler tid i sekunder. For å måle tid i millisekunder, bruk Timer-tjenesten.


Supporter oss!