Minuttfunksjon (BASIC)

Returnerer minuttet i timen som tilsvarer den serielle tidsverdien som genereres av TimeSerial- eller TimeValue-funksjonen.

Syntaks:


    Minutt (Tall)
  

Returverdi:

Heltall

Parametre:

Tall: Numerisk uttrykk som inneholder serietidsverdien som brukes til å returnere minuttverdien.

Denne funksjonen er det motsatte av TimeSerial funksjonen. Den returnerer minuttet av den serielle tidsverdien som genereres av TimeSerial eller TimeValue -funksjonen. For eksempel uttrykket:


  Print Minute(TimeSerial(12,30,41))

returnerer verdien 30.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


    Sub ExampleMinute
    MsgBox "Gjeldende minutt er "& Minute(Now)& "."
    End Sub
  

Supporter oss!