Konvertere tidsverdier

Følgende funksjoner konverterer tidsverdier til kalkulerbare tall.

Timefunksjon

Returnerer timen fra en tidsverdi som genereres av TimeSerial- eller TimeValue-funksjonen.

Minuttfunksjon (BASIC)

Returnerer minuttet i timen som tilsvarer den serielle tidsverdien som genereres av TimeSerial- eller TimeValue-funksjonen.

Sekund funksjon

Returnerer et heltall som representerer sekundene av serietidsnummeret som genereres av TimeSerial- eller TimeValue-funksjonen.

TimeSerial Funksjon

Beregner en seriell tidsverdi for de angitte time-, minutt- og sekundparameterne som sendes som numerisk verdi. Du kan deretter bruke denne verdien til å beregne differansen mellom tider.

Tidsverdifunksjon

Beregner en seriell tidsverdi fra de angitte timene, minuttene og sekundene - parametere som sendes som strenger - som representerer tiden i en enkelt numerisk verdi. Denne verdien kan brukes til å beregne differansen mellom tider.

CDateToUnoTime-funksjonen

Returnerer tidsdelen av datoen som en UNO com.sun.star.util.Time struct.

CDateFromUnoTime-funksjonen

Konverterer en UNO com.sun.star.util.Time-struktur til en Dato-verdi.

CDateToUnoDateTime-funksjonen

Returnerer tidsdelen av datoen som en UNO com.sun.star.util.DateTime-struktur.

CDateFromUnoDateTime-funksjonen

Konverterer en UNO com.sun.star.util.DateTime-struktur til en Dato-verdi.

Supporter oss!