DatePart-funksjon

DatePart-funksjonen returnerer en spesifisert del av en dato.

Syntaks:


DatePart (intervall som streng, dato som dato [, firstDayOfWeeksom Heltall [, firstWeekOfYear As Integer]]) som Long

Returverdi

Den utpakkede delen for den gitte datoen.

Parametre:

intervall – Et strenguttrykk fra følgende tabell som spesifiserer datointervallet.

intervall (strengverdi)

Forklaring

yyyy

År

q

Kvartal

m

Måned

y

Dag i året

w

Ukedag

ww

Uke i året

d

Dag

h

Time

n

Minutt

s

Sekund


dato – Datoen som resultatet beregnes fra.

Datobokstaver lar deg spesifisere entydige datovariabler som er uavhengige av gjeldende språk. Bokstaver er omsluttet mellom hash-tegn #. Mulige formater er:

firstdayofweek: En valgfri parameter som spesifiserer startdagen for en uke.

første ukedag verdi

Forklaring

0

Bruk systemets standardverdi

1

Søndag (standard)

2

Mandag

3

Tirsdag

4

Onsdag

5

Torsdag

6

Fredag

7

Lørdag


firstweekofyear: En valgfri parameter som spesifiserer startuken for et år.

verdi for første uke i året

Forklaring

0

Bruk systemets standardverdi

1

Uke 1 er uken med 1. januar (standard)

2

Uke 1 er den første uken som inneholder fire eller flere dager i det året

3

Uke 1 er den første uken som kun inneholder dager i det nye året


Eksempel:


Sub example_datepart
    MsgBox DatePart("ww", #12/31/2005#)
    MsgBox DatePart(date:=#1999-12-30#, interval:="q")
End Sub

Supporter oss!