DateDiff-funksjon

Returnerer antall dato- eller tidsintervaller mellom to gitte datoverdier.

Syntaks:


DateDiff (intervall som streng, dato1 som dato, dato2 som dato [, firstDayOfWeek som Heltall [, firstWeekOfYearsom Heltall]) som Double

Returverdi

Ett Tall

Parametre:

intervall – Et strenguttrykk fra følgende tabell som spesifiserer dato eller tidsintervall.

intervall (strengverdi)

Forklaring

yyyy

År

q

Kvartal

m

Måned

y

Dag i året

w

Ukedag

ww

Uke i året

d

Dag

h

Time

n

Minutt

s

Sekund


date1, date2 – De to datoverdiene som skal sammenlignes.

Datobokstaver lar deg spesifisere entydige datovariabler som er uavhengige av gjeldende språk. Bokstaver er omsluttet mellom hash-tegn #. Mulige formater er:

firstdayofweek: En valgfri parameter som spesifiserer startdagen for en uke.

første ukedag verdi

Forklaring

0

Bruk systemets standardverdi

1

Søndag (standard)

2

Mandag

3

Tirsdag

4

Onsdag

5

Torsdag

6

Fredag

7

Lørdag


firstweekofyear: En valgfri parameter som spesifiserer startuken for et år.

verdi for første uke i året

Forklaring

0

Bruk systemets standardverdi

1

Uke 1 er uken med 1. januar (standard)

2

Uke 1 er den første uken som inneholder fire eller flere dager i det året

3

Uke 1 er den første uken som kun inneholder dager i det nye året


Eksempel:


Sub example_datediff
    MsgBox DateDiff("d", #1/1/2005#, #2005-12-31#)
End Sub

Supporter oss!