CDateFromUnoDateTime-funksjonen

Konverterer en UNO com.sun.star.util.DateTime-struktur til en Dato-verdi.

Syntaks


CDateFromUnoDateTime(aDateTime)

Returverdi

Dato

Parameter

aDateTime: DateTime for å konvertere

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleCDateFromUnoDateTime
    MsgBox(CDateFromUnoDateTime(aDatabaseRow.getTimestamp(3)))
End Sub

Supporter oss!