CDateToUnoDateTime-funksjonen

Returnerer tidsdelen av datoen som en UNO com.sun.star.util.DateTime-struktur.

Syntaks


CDateToUnoDateTime(aDate)

Returverdi

com.sun.star.util.DateTime

Parameter

aDate: Datoverdi som skal konverteres

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleCDateToUnoDateTime
    aDatabaseRow.updateTimestamp(3, CDateToUnoDateTime(Now))
End Sub

Supporter oss!