CDateFromUnoTime-funksjonen

Konverterer en UNO com.sun.star.util.Time-struktur til en Dato-verdi.

Syntaks


CDateFromUnoTime(aTime)

Returverdi

Dato

Parameter

aTime: Tid som skal konverteres

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleCDateFromUnoTime
    MsgBox(CDateFromUnoTime(aDatabaseRow.getTime(3)))
    MsgBox(CDateFromUnoTime(aTimeControl.Time))
End Sub

Supporter oss!