CDateFromUnoDate-funksjonen

Konverterer en UNO com.sun.star.util.Date-struktur til en Dato-verdi.

Syntaks


CDateFromUnoDate(aDate)

Returverdi

Dato

Parameter

aDate: Dato som skal konverteres

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleCDateFromUnoDate
    MsgBox(CDateFromUnoDate(aDatabaseRow.getDate(3)))
    MsgBox(CDateFromUnoDate(aDateControl.Date))
End Sub

Supporter oss!