CDateToUnoDate-funksjonen

Returnerer datoen som en UNO com.sun.star.util.Date-struktur.

Syntaks


CDateToUnoDate(aDate)

Returverdi

com.sun.star.util.Date

Parameter

aDate: Dato som skal konverteres

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleCDateToUnoDate
    aDatabaseRow.updateDate(3, CDateToUnoDate(Now))
    aDateControl.Date = CDateToUnoDate(Now)
End Sub

Supporter oss!