DateAdd-funksjon

Legger til en dato eller et tidsintervall til en gitt dato flere ganger og returnerer den resulterende datoen.

Syntaks:


DateAdd (intervall som streng, tall som Long, dato som dato) Som dato

Returverdi

En variant som inneholder en dato.

Parametre:

intervall – Et strenguttrykk fra følgende tabell som spesifiserer dato eller tidsintervall.

intervall (strengverdi)

Forklaring

yyyy

År

q

Kvartal

m

Måned

y

Dag i året

w

Ukedag

ww

Uke i året

d

Dag

h

Time

n

Minutt

s

Sekund


tall – Et numerisk uttrykk som spesifiserer hvor mange ganger intervall-verdien vil bli lagt til når den er positiv eller subtrahert når den er negativ.

dato – En gitt dato eller navnet på en variantvariabel som inneholder en dato. Verdien for intervall vil bli lagt til antall ganger til denne datoen.

Datobokstaver lar deg spesifisere entydige datovariabler som er uavhengige av gjeldende språk. Bokstaver er omsluttet mellom hash-tegn #. Mulige formater er:

Eksempel:


Sub example_dateadd
    MsgBox DateAdd("m", 1, #1/31/2004#) &" - "& DateAdd(date:=#2005-01-31#, interval:="m", number:=1)
End Sub

Supporter oss!