CDateFromIso-funksjon

Returnerer det interne datonummeret fra en streng som inneholder en dato i ISO-format (ÅÅÅÅMMDD eller ÅÅÅÅ-MM-DD).

Årsdelen må bestå av enten to (støttes kun i ÅÅMMDD-format uten skilletegn for kompatibilitet) eller minst fire sifre. Med fire sifre må innledende nuller angis hvis den absolutte verdien er mindre enn 1000, den kan være negativ med et foranstående minustegn hvis datoen passert angir et år før den vanlige æra (BCE) og den kan ha mer enn fire sifre hvis absolutt verdi er større enn 9999. Den formaterte strengen kan være i området "-327680101" til "327671231", eller "-32768-01-01" til "32767-12-31".

En ugyldig dato resulterer i en feil. År 0 er ikke akseptert, siste dag f.Kr. er -0001-12-31 og neste dag CE er 0001-01-01. Datoer før 1582-10-15 er i den proleptiske gregorianske kalenderen.

Tipsikon

Når du konverterer et datoserienummer til en utskrivbar streng, for eksempel for utskrifts- eller MsgBox-kommandoen, brukes lokalitetens standardkalender, og på den 1582-10-15 kan klippedatoen bytte til den julianske kalenderen, noe som kan resultere i en annen dato vises enn forventet. Bruk CDateToIso-funksjonen for å konvertere et slikt datonummer til en strengrepresentasjon i den proleptiske gregorianske kalenderen.


Merknadsikon

ÅÅÅÅ-MM-DD-formatet med skilletegn støttes siden LibreOffice 5.3.4. År mindre enn 100 eller mer enn 9999 er akseptert siden LibreOffice 5.4 hvis ikke i VBA-kompatibilitetsmodus.


Syntaks:


CDateFromIso(String)

Returverdi:

Internt datonummer

Parametere:

String: En streng som inneholder en dato i ISO-format.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


    dateval = CDateFromIso("20021231")
    dateval = CDateFromIso("2002-12-31")

returner begge 31.12.2002 i datoformatet til systemet ditt

Supporter oss!