UkeDag-funksjon

Denne funksjonen returnerer tallet som tilsvarer ukedagen representert av et seriell datonummer som genereres av funksjonene DateSerial eller DateValue.

note

Denne hjelpesiden beskriver WeekDay-funksjonen som brukes i grunnleggende skript. Hvis du er interessert i WeekDay-funksjonen som brukes i LibreOffice Calc, se denne hjelpesiden.


Syntaks:


 WeekDay (SerialDate, [FirstDayOfWeek])

Parametre:

SerialDate: Heltallsuttrykk som inneholder seriedatonummeret som brukes til å beregne ukedagen.

FirstDayOfWeek: Heltallsverdi som indikerer hvilken ukedag som bør anses som den første dagen i uken. Standardverdien er 0, noe som betyr at systeminnstillingene brukes til å bestemme den første dagen i uken.

Parameteren FirstDayOfWeek godtar verdier fra 0 til 7. Tabellen nedenfor beskriver betydningen av hver mulig verdi:

Verdi

VBA konstant

Beskrivelse

0

vbUseSystemDayOfWeek

Bruk lokale innstillinger for systemet

1

vbSunday

Søndag (standard)

2

vbMonday

Mandag

3

vbTuesday

Tirsdag

4

vbWednesday

Onsdag

5

vbThursday

Torsdag

6

vbFriday

Fredag

7

vbSaturday

Lørdag


note

VBA-konstantene oppført ovenfor er bare tilgjengelige hvis VBA-støtte er aktivert. For mer informasjon, les VBASupport Statement hjelpesiden.


Returverdi:

Heltall

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:

Følgende eksempel bruker funksjonen Now() for å bestemme gjeldende ukedag.


Sub ExampleWeekDay
  Dim sDay As String
  ' Gå tilbake og vis ukedagen
  Select Case WeekDay( Now )
      Tilfelle 1: sDay="Søndag"
      Tilfelle 2: sDay="Mandag"
      Tilfelle 3: sDay="Tirsdag"
      Tilfelle 4: sDay="Onsdag"
      Tilfelle 5: sDay="Torsdag"
      Tilfelle 6: sDay="Fredag"
      Tilfelle 7: sDay="Lørdag"
  End Select
  MsgBox "" + sDay,64,"I dag er"
End Sub

Følgende eksempel illustrerer bruksparameteren FirstDayOfWeek, forutsatt at tirsdag er den første dagen i uken.


 Dim someDay As Long
 Datoen 1. januar 2021 var en fredag
 someDay = DateSerial(2021, 01, 01)
 ' Skriver ut "6" forutsatt at søndag er den første dagen i uken
 MsgBox WeekDay(someDay)
 ' Skriver ut "4" forutsatt at tirsdag er den første dagen i uken
 MsgBox WeekDay(someDay, 3)

Supporter oss!