DateValue Funksjon

Returnerer et Date-objekt fra en streng som representerer en dato.

Det returnerte objektet er representert internt som en enkelt numerisk verdi som tilsvarer den angitte datoen. Denne verdien kan brukes til å beregne antall dager mellom to datoer.

Syntaks:


 DatoVerdi(dato som streng)

Parametre:

dato: En streng som inneholder datoen som skal konverteres til et Date-objekt.

note

Strengen som sendes til DateValue må uttrykkes i et av datoformatene som er definert av lokalinnstillingen din (se - Språk og lokale innstillinger- Generelt) eller bruk ISO-datoformatet "åååå-mm-dd" (år, måned og dag atskilt med bindestreker).


Returverdi:

Date.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


 Sub ExampleDateValue
   Dim aDate As Date
   aDate = DateValue("2021-12-20")
   ' Skriver ut den lokaliserte datoen
   MsgBox aDate
   ' Trekker ut år, måned og dag fra datoobjektet
   MsgBox Year(aDate)
   MsgBox Month(aDate)
   MsgBox Day(aDate)
   ' Skriver ut den numeriske verdien som tilsvarer datoen (som Long type)
   MsgBox CLng(aDate)
 End Sub

Supporter oss!