Konvertere dataverdier

Følgende funksjoner konverterer datoverdier til kalkulerbare tall og tilbake.

DateSerial Funksjon

Returnerer en Dato-verdi for et spesifisert år, måned og dag.

DateValue Funksjon

Returnerer et Date-objekt fra en streng som representerer en dato.

Det returnerte objektet er representert internt som en enkelt numerisk verdi som tilsvarer den angitte datoen. Denne verdien kan brukes til å beregne antall dager mellom to datoer.

Dagsfunksjon

Returnerer en verdi som representerer dagen i måneden basert på et seriedatonummer generert av DateSerial eller DateValue.

Månedsfunksjon

Returnerer måneden i et år fra en seriell dato som er generert av DateSerial- eller DateValue-funksjonen.

UkeDag-funksjon

Denne funksjonen returnerer tallet som tilsvarer ukedagen representert av et seriell datonummer som genereres av funksjonene DateSerial eller DateValue.

Årsfunksjon

Returnerer året fra et seriedatonummer som er generert av DateSerial- eller DateValue-funksjonen.

CDateToIso-funksjon

Returnerer datoen i ISO-format uten skilletegn (ÅÅÅÅMMDD) fra et seriedatonummer som er generert av DateSerial- eller DateValue- eller CDateFromIso-funksjonen.

Årsdelen består av minst fire sifre, med innledende nuller hvis absoluttverdien er mindre enn 1000, den kan være negativ med et innledende minustegn hvis datoen passert angir et år før den vanlige æra (BCE) og den kan ha mer enn fire sifre hvis den absolutte verdien er større enn 9999. Den formaterte strengen som returneres kan være i området "-327680101" til "327671231".

Merknadsikon

År mindre enn 100 og mer enn 9999 støttes siden LibreOffice 5.4.


CDateFromIso-funksjon

Returnerer det interne datonummeret fra en streng som inneholder en dato i ISO-format (ÅÅÅÅMMDD eller ÅÅÅÅ-MM-DD).

Årsdelen må bestå av enten to (støttes kun i ÅÅMMDD-format uten skilletegn for kompatibilitet) eller minst fire sifre. Med fire sifre må innledende nuller angis hvis den absolutte verdien er mindre enn 1000, den kan være negativ med et foranstående minustegn hvis datoen passert angir et år før den vanlige æra (BCE) og den kan ha mer enn fire sifre hvis absolutt verdi er større enn 9999. Den formaterte strengen kan være i området "-327680101" til "327671231", eller "-32768-01-01" til "32767-12-31".

En ugyldig dato resulterer i en feil. År 0 er ikke akseptert, siste dag f.Kr. er -0001-12-31 og neste dag CE er 0001-01-01. Datoer før 1582-10-15 er i den proleptiske gregorianske kalenderen.

Tipsikon

Når du konverterer et datoserienummer til en utskrivbar streng, for eksempel for utskrifts- eller MsgBox-kommandoen, brukes lokalitetens standardkalender, og på den 1582-10-15 kan klippedatoen bytte til den julianske kalenderen, noe som kan resultere i en annen dato vises enn forventet. Bruk CDateToIso-funksjonen for å konvertere et slikt datonummer til en strengrepresentasjon i den proleptiske gregorianske kalenderen.


Merknadsikon

ÅÅÅÅ-MM-DD-formatet med skilletegn støttes siden LibreOffice 5.3.4. År mindre enn 100 eller mer enn 9999 er akseptert siden LibreOffice 5.4 hvis ikke i VBA-kompatibilitetsmodus.


CDateToUnoDate-funksjonen

Returnerer datoen som en UNO com.sun.star.util.Date-struktur.

CDateFromUnoDate-funksjonen

Konverterer en UNO com.sun.star.util.Date-struktur til en Dato-verdi.

CDateToUnoDateTime-funksjonen

Returnerer tidsdelen av datoen som en UNO com.sun.star.util.DateTime-struktur.

CDateFromUnoDateTime-funksjonen

Konverterer en UNO com.sun.star.util.DateTime-struktur til en Dato-verdi.

DateAdd-funksjon

Legger til en dato eller et tidsintervall til en gitt dato flere ganger og returnerer den resulterende datoen.

DateDiff-funksjon

Returnerer antall dato- eller tidsintervaller mellom to gitte datoverdier.

DatePart-funksjon

DatePart-funksjonen returnerer en spesifisert del av en dato.

Supporter oss!