Dato- og klokkeslettfunksjoner

Bruk setningene og funksjonene som er beskrevet her for å utføre dato- og tidsberegninger.

LibreOffice Basic lar deg beregne tids- eller datoforskjeller ved å konvertere klokkeslett- og datoverdiene til kontinuerlige numeriske verdier. Etter at forskjellen er beregnet, brukes spesialfunksjoner for å konvertere verdiene til standard klokkeslett- eller datoformater.

Tipsikon

Du kan kombinere dato- og klokkeslettverdier til ett enkelt flytende desimaltall. Datoer konverteres til heltall og tider til desimalverdier. LibreOffice Basic støtter også variabeltypen Dato, som kan inneholde en tidsspesifikasjon som består av både en dato og et klokkeslett.


Konvertere dataverdier

Følgende funksjoner konverterer datoverdier til kalkulerbare tall og tilbake.

Konvertere tidsverdier

Følgende funksjoner konverterer tidsverdier til kalkulerbare tall.

Systemdato og -klokkeslett

Følgende funksjoner og setninger setter eller returnerer systemdato og -klokkeslett.

Supporter oss!