SetAttr Uttrykk

Angir attributtinformasjonen for en spesifisert fil.

Syntaks:


SetAttr PathName som streng, attributter som heltall

Parametre:

Filnavn: Navnet på filen, inkludert stien, som du vil teste attributtet. Hvis du ikke angir en sti, søker SetAttr etter filen i gjeldende katalog. Du kan også bruke URL-notasjon.

Attributter: Bitmønster som definerer attributtene du vil angi eller slette:

Navngitt konstant

Verdi

Definisjon

ATTR_NORMAL

0

Normale filer.

ATTR_READONLY

1

Skrivebeskyttede filer.

ATTR_HIDDEN

2

Skjult fil


Du kan angi flere attributter ved å kombinere de respektive verdiene med en logisk ELLER-setning.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

53 Fant ikke filen

70 Tilgang nektet

Eksempel:


Sub ExampleSetGetAttr
 Ved Feil GoTo ErrorHandler ' Definer mål for feilbehandler
 If Dir("C:\test",16)="" Then MkDir "C:\test"
 If Dir("C:\test\autoexec.sav")="" Then FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" ,0
 FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" , ATTR_READONLY
 Print GetAttr( "c:\test\autoexec.sav" )
 End
ErrorHandler:
 Print Error
 End
End Sub

Supporter oss!