RmDir Uttrykk

Sletter en eksisterende katalog fra et datamedium.

Syntaks:

RmDir Uttrykks-diagram


RmDir Text Som Streng

Parametre:

Tekst: Ethvert strenguttrykk som spesifiserer navnet og banen til katalogen du vil slette. Du kan også bruke URL-notasjon.

Hvis banen ikke er bestemt, søker RmDir-erklæringen etter katalogen du vil slette i gjeldende bane. Hvis den ikke finnes der, vises en feilmelding.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

76 Fann ikke stien

Eksempel:


Sub ExampleRmDir
    MkDir "C:\Test2"
    ChDir "C:\test2"
    MsgBox Curdir
    ChDir "\"
    RmDir "C:\test2"
End Sub

Supporter oss!