Navneuttrykk

Gi nytt navn til en eksisterende fil eller katalog.

Syntaks


Navn GammeltNavn Som String Som NyNavn Som streng

Parameter

OldName, NewName: Ethvert strenguttrykk som spesifiserer filnavnet, inkludert banen. Du kan også bruke URL-notasjon.

Eksempel:


Sub ExampleReName
On Error GoTo Error
FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\temp\autoexec.sav"
Name "c:\temp\autoexec.sav" As "c:\temp\autoexec.bat"
End
Error:
If err = 58 Then
    MsgBox "Filen eksisterer allerede"
End If
End
End Sub

Supporter oss!