MkDir Uttrykk

MkDir Uttrykks- diagram

Oppretter en ny katalog på et datamedium.

Syntaks:


MkDir sti

Parametre:

bane: Ethvert strenguttrykk som spesifiserer navnet og banen til katalogen som skal opprettes. Du kan også bruke URL-notasjon.

Hvis banen ikke er bestemt, opprettes katalogen i gjeldende katalog.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

76 Fann ikke stien

Eksempel:


Sub ExampleFileIO
' Eksempel på funksjoner til filorganisasjonen
Const sFile1 As String = "file://c|/autoexec.bat"
Const sDir1 As String = "file://c|/Temp"
Const sSubDir1 As String ="Test"
Const sFile2 As String = "Copied.tmp"
Const sFile3 As String = "Renamed.tmp"
Dim sFile As String
  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1
  ChDir( sDir1 )
  If Dir(sSubDir1,16)="" Så ' Finnes katalogen?
    MkDir sSubDir1
    MsgBox sFile,0,"Opprett katalog"
  End If
  sFile = sFile + "/" + sFile2
  FileCopy sFile1 , sFile
  MsgBox fSysURL(CurDir()),0,"Gjeldende katalog"
  MsgBox sFile & Chr(13) & FileDateTime( sFile ),0,"Opprettelsestidspunkt"
  MsgBox sFile & Chr(13)& FileLen( sFile ),0,"Fillengde"
  MsgBox sFile & Chr(13)& GetAttr( sFile ),0,"Filattributter"
  Name sFile As sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3
  ' Gi nytt navn i samme katalog
  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3
  SetAttr( sFile, 0 ) 'Slett alle attributter
  MsgBox sFile & Chr(13) & GetAttr( sFile ),0,"Nye filattributter"
  Kill sFile
  RmDir sDir1 + "/" + sSubDir1
End Sub
 
' Konverterer en systembane i URL
Function fSysURL( fSysFp As String ) As String
Dim iPos As String
  iPos = 1
  iPos = Instr(iPos,fSysFp, getPathSeparator())
  Do While iPos > 0
    Mid( fSysFp, iPos , 1,"/")
    iPos = Instr(iPos+1,fSysFp, getPathSeparator())
  Loop
  ' kolon med DOS
  iPos = Instr(1,fSysFp,":")
  If iPos > 0 Then Mid( fSysFp, iPos , 1,"|")
  fSysURL = "file://" & fSysFp
End Function

Supporter oss!