GetAttr Funksjon

Returnerer et bitmønster som identifiserer filtypen eller navnet på et volum eller en katalog.

Syntaks


GetAttr (Tekst Som Streng)

Returverdi

Heltall

Parameter

Tekst: Ethvert strenguttrykk som inneholder en entydig filspesifikasjon. Du kan også bruke URL-notasjon.

Denne funksjonen bestemmer attributtene for en spesifisert fil og returnerer bitmønsteret som kan hjelpe deg med å identifisere følgende filattributter:

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

53 Fant ikke filen

Verdi

Navngitt konstant

Verdi

Definisjon

ATTR_NORMAL

0

Normale filer.

ATTR_READONLY

1

Skrivebeskyttede filer.

ATTR_HIDDEN

2

Skjult fil

ATTR_SYSTEM

4

System fil

ATTR_VOLUME

8

Returnerer navnet på volumet

ATTR_DIRECTORY

16

Returnerer kun navnet på katalogen.

ATTR_ARCHIVE

32

Filen ble endret siden siste sikkerhetskopiering (arkivbit).


Hvis du vil vite om en bit av attributtbyten er satt, bruk følgende spørringsmetode:

Eksempel:


Sub ExampleSetGetAttr
On Error GoTo ErrorHandler ' Definer mål for feilbehandler
 If Dir("C:\test",16)="" Then MkDir "C:\test"
 If Dir("C:\test\autoexec.sav")="" Then FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" ,0
 FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" ,1
 Print GetAttr( "c:\test\autoexec.sav" )
 End
ErrorHandler:
 Print Error
 End
End Sub

Supporter oss!