FileLen Funksjon

Returnerer lengden på en fil i byte.

Syntaks:


FileLen (Text As String) As Long

Returverdi:

Long

tip

Bruk ScriptForge.FileSystem-tjenesten GetFileLen() -metoden når størrelsen forventes å være over 2 gigabyte.


Parametre:

Tekst: Ethvert strenguttrykk som inneholder en entydig filspesifikasjon. Du kan også bruke URL-notasjon.

Denne funksjonen bestemmer lengden på en fil. Hvis FileLen-funksjonen kalles for en åpen fil, returnerer den fillengden før den ble åpnet. For å bestemme gjeldende fillengde til en åpen fil, bruk Lof-funksjonen.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleFileLen
    MsgBox FileLen("C:\autoexec.bat")
End Sub

Supporter oss!