FileDateTime Funksjon

Returnerer en streng som inneholder datoen og klokkeslettet da en fil ble opprettet eller sist endret.

Syntaks


FileDateTime (Tekst som Streng)

Parameter

Tekst: Ethvert strenguttrykk som inneholder en entydig (ingen jokertegn) filspesifikasjon. Du kan også bruke URL-notasjon.

Denne funksjonen bestemmer det nøyaktige tidspunktet for opprettelse eller siste endring av en fil, returnert i formatet "MM.DD.ÅÅÅÅ TT.MM.SS".

Du kan angi de lokale innstillingene som kontrollerer formatering av datoer, tall og valuta i LibreOffice Basic i - Språk Innstillinger - Språk. I Basic formatkoderblir alltid descimaler (.) brukt som plassholdere for desimalskilletegnet som er defineret i de lokale innstillingene. Punktumet vil bli erstattet med det aktuelle skilletegnet.

Det samme gjelder for de lokale innstillingene for dato-, tid- og valuta-format. Basic-formatet vil bli tolket og vist i samband, med til de lokale språkinnstillingene.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleFileDateTime
    MsgBox FileDateTime("C:\autoexec.bat")
End Sub

Supporter oss!