FileAttr Funksjon

Returnerer tilgangsmodusen eller filtilgangsnummeret til en fil som ble åpnet med Open-setningen. Filtilgangsnummeret er avhengig av operativsystemet (OSH = Operating System Handle).

Merknadsikon

Hvis du bruker et 32-biters operativsystem, kan du ikke bruke FileAttr-funksjonen til å bestemme filtilgangsnummeret.


See also: Åpne

Syntaks:


 FileAttr (Kanal som heltall, attributter som heltall)

Returverdi:

Heltall

Parametre:

Kanal: Nummeret til filen som ble åpnet med Open-setningen.

Attributter: Heltallsuttrykk som indikerer typen filinformasjon du vil returnere. Følgende verdier er mulig:

1: FileAttr indikerer tilgangsmodusen til filen.

2: FileAttr returnerer filtilgangsnummeret til operativsystemet.

Hvis du angir et parameterattributt med verdien 1, gjelder følgende returverdier:

1 - INPUT (fil åpen for inndata)

2 - OUTPUT (fil åpen for utdata)

4 - RANDOM (fil åpen for tilfeldig tilgang)

8 - APPEND (filen er åpen for vedlegg)

32 - BINARY (fil åpen i binær modus).

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

52 Ugyldig filnavn eller filnummer

Eksempel:


Sub ExampleFileAttr
  Dim iNumber As Integer
  Dim sLine As String
  Dim aFile As String
  aFile = "C:\Users\ThisUser\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Dette er en tekstlinje"
  MsgBox FileAttr(#iNumber, 1), 0, "Tilgangsmodus"
  MsgBox FileAttr(#iNumber, 2), 0, "Filattributt"
  Close #iNumber
End Sub

Supporter oss!