CurDir Funksjon

Returnerer en variantstreng som representerer den gjeldende banen .

warning

Noen DOS-spesifikke fil- og katalogfunksjoner er ikke lenger tilgjengelig i LibreOffice, eller deres funksjon er bare begrenset. For eksempel er det ikke gitt støtte for funksjonene ChDir, ChDrive og CurDir. Noen DOS-spesifikke egenskaper brukes ikke lenger i funksjoner som forventer filegenskaper som parametere (for eksempel for å skille fra skjulte filer og systemfiler). Dette sikrer størst mulig grad av plattformuavhengighet for LibreOffice. Derfor kan denne funksjonen fjernes i en fremtidig utgivelse.


note

ScriptForge-biblioteket i LibreOffice 7.1 introduserer FileSystem tjeneste med metoder for å håndtere filer og mapper i brukerskript.


Syntaks:


CurDir [(Text As String)]

Returverdi

Streng

Parametre:

Tekst: Ethvert strenguttrykk som spesifiserer en eksisterende stasjon, for eksempel "C" for den første partisjonen på den første harddisken. Denne parameteren brukes kun under Windows.

Hvis ingen stasjon er spesifisert eller hvis stasjonen er en null-lengde streng (""), returnerer CurDir stien for gjeldende stasjon. LibreOffice Basic rapporterer en feil hvis syntaksen til stasjonsbeskrivelsen er feil eller hvis stasjonen ikke eksisterer.

Denne funksjonen skiller ikke mellom store og små bokstaver.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

68 Enhet er ikke tilgjengelig

7 Ikke nok minne

51 Intern feil

Eksempel:


 Sub ExampleCurDir
   Dim sDir1 As String, sDir2 As String
   sDir1 = "C:\Test"
   sDir2 = "D:\Private"
   ChDir( sDir1 )
   MsgBox CurDir
   ChDir( sDir2 )
   MsgBox CurDir
 End Sub

Supporter oss!